Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Zwroty i reklamacje

§5

Reklamacje.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) ETNOPIA.COM ponosi odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową przez okres dwóch lat od wydania towaru Klientowi.
 2. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 3. Jeżeli Klient, z przyczyn określonych w ust. 2, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli ETNOPIA.COM nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny, a w przypadku, gdy niezgodność towaru z umową jest istotna może on odstąpić od umowy.
 4. Warunkiem skorzystania z powyższych uprawnień przez Klienta jest pisemne zawiadomienie ETNOPIA.COM o niezgodności towaru z umową przed upływem dwóch miesięcy od jego stwierdzenia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem na adres siedziby ETNOPIA.COM, wskazany w niniejszym Regulaminie.
 5. W celu rozpatrzenia reklamacji należy odesłać towar do ETNOPIA.COM zwykłą przesyłką pocztową wraz z kopią dowodu zakupu oraz opisem niezgodności  i wskazaniem czego Klient się domaga. ETNOPIA.COM nie przyjmuje przesyłek za pobraniem. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w ETNOPIA.COM, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. ETNOPIA.COM rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Nie ustosunkowanie się przez ETNOPIA.COM w powyższym terminie oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną.
 7. ETNOPIA.COM ma prawo odmówić uwzględnienia reklamacji jeżeli towar został uszkodzony mechanicznie lub w inny sposób zniszczony z winy użytkownika.
 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji ETNOPIA.COM zwróci Klientowi koszty przesyłki pocztowej.

 §6

Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych od otrzymania towaru. Dla zachowania powyższego terminu 14-sto dniowego, wystarczające jest wysłanie w tym terminie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres  ETNOPIA Magdaena Serafin ul. 3 Maja 27, 23-200 Kraśnik  lub skan dokumentu elektronicznie na adres shop@etnopia.com. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży wraz z pisemną informacją dla Klienta o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, zostaje każdorazowo dołączony do przesyłki z zamówieniem. Wzór formularza jest także dostępny do pobrania na stronie ETNOPIA.COM. W przypadku skorzystania przez Klienta z powyższego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. ETNOPIA.COM zwraca koszt zakupu towaru na rachunek bankowy Klienta wskazany, w oświadczeniu o odstąpieniu. Towar powinien być zwrócony przez Klienta na adres  ETNOPIA Magdaena Serafin ul. 3 Maja 27, 23-200 Kraśnik Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, a koszt opakowania i odesłania towaru leży po stronie Klienta.
 2. Koszt odesłania wymienianego produktu do ETNOPIA.COM ponosi Klient. Koszt wysłania nowego produktu do klienta ponosi ETNOPIA.COM.
 3. W PRZYPADKU SKORZYSTANIA PRZEZ KLIENTA Z OPCJI „personalizacja”, Z UWAGI NA FAKT, IŻ TAKIE TOWARY SĄ WYKONYWANE INDYWIDUALNIE NA ZAMÓWIENIE KLIENTA, WEDŁUG WŁAŚCIWOŚCI OKREŚLONYCH PRZEZ KLIENTA W ZAMÓWIENIU,  TO ZGODNIE Z ART. 10 UST. 3 PKT 4 USTAWY Z DNIA 2 MARCA 2000 ROKU O OCHRONIE NIEKTÓRYCH PRAW KONSUMENTÓW ORAZ O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ PRZEZ PRODUKT NIEBEZPIECZNY (DZ. U. NR 22, POZ. 271 Z PÓŹN. ZM.) KLIENT NIE MOŻE SKORZYSTAĆ Z PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY BEZ PODANIA PRZYCZYNY, W CIĄGU 10 DNI OD DATY ODEBRANIA TOWARU.
 4. Jeżeli ETNOPIA.COM nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, powiadomi on o tym Klienta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. W przypadku braku ze strony ETNOPIA.COM możliwości zrealizowania zamówienia, ETNOPIA.COM gwarantuje Klientowi zwrot uiszczonej przez niego kwoty za towar. Pieniądze zostaną zwrócone Klientowi najpóźniej w ciągu 14 dni, na rachunek bankowy podany przez Klienta.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl